Infektionssjukdomar i Finland

Infektionssjukdomar i Finland är infektionssjukdomar som finns åtminstone i Finland.

Infektionssjukdomar kallas också för infektionssjukdomar. Så de överförs från person till person. Infektionssjukdomar i Finland, liksom i andra delar av världen, överförs ofta genom munnen eller luftvägarna genom droppinfektion eller direktkontakt. Därmed sprids de lätt på platser där människor är i nära kontakt med varandra, såsom familjer, skolor, dagis, arbetsplatser och garnisoner.

Infektionssjukdomar orsakas av både bakterier och virus. Till infektionssjukdomar som finns i Finland ingår förutom kontakt- och droppsmitta även sexuellt överförbara sjukdomar, som HIV-virus och klamydia. HIV, eller HIV, är ett virus som orsakar en sjukdom som kallas AIDS.

Hepatit A-, B- och C-virus är också sjukdomar som bland annat kan överföras genom samlag. Hepatitvirus orsakar inflammation i levern.

De vanligaste och mest kända infektionssjukdomarna i Finland är rinit, det vill säga influensa. De sprids ofta som epidemier under vintern.

Deras symtom är mycket välbekanta för många. Båda orsakar rinnande näsa och hosta, samt frossa och stickningar. Influensan höjer också febern och känns ofta svårare än influensan. Sängvila rekommenderas som behandling mot influensa. För att lindra symtomen kan du ta ett NSAID som har en febernedsättande effekt. Att dricka varmt och nässpray eller hostmedicin kan också få dig att må bättre.

En ganska vanlig infektionssjukdom i Finland är diarré och kräkningar orsakade av rotavirus. Det smittar vanligtvis någon som har eller har haft sjukdomen. Rotavirus är infektionskänsligt och kan till exempel förvärvas genom att röra samma dörrhandtag eller ljusströmbrytare med den drabbade. Symtom på rotavirus inkluderar kräkningar, diarré och feber. Sjukdomen spirar på cirka två dagar. Rotavirus är en vanlig patogen hos barn, medan norovirus är en vanlig orsak till diarré hos vuxna med mycket liknande symtom och infektionssätt. Sjukdomen varar vanligtvis i cirka 1-3 dagar och slutar lika abrupt som den börjar. Noggrann hygien är därför nödvändigt om man vill undvika sjukdomen, vilket givetvis gäller andra infektionssjukdomar.

Det finns många infektionssjukdomar i Finland, och många av dem, även om de är obekväma, är relativt ofarliga för en i övrigt frisk person. Om symtomen kvarstår, eller om du är osäker på sjukdomen, tveka aldrig att kontakta din läkare. Ta hand om din hälsa och hygien för att undvika infektionssjukdomar i Finland.