Hur undviker man influensa?

Samtidigt som det sägs att influensan kommer om det kommer en så är det värt att komma ihåg att man kan göra mycket för att förhindra att influensan sprider sig. Influensan är resultatet av en virusinfektion, så att frysa i sig själv orsakar inte influensa. Hygien spelar en viktig roll och god hygien minskar kraftigt influensainfektioner. Så tvätta händerna ofta. En bra tvåltvätt räcker. Lär även barn att tvätta händerna när de kommer hem från vård eller skola.

Men om du får influensa, undvik att smitta andra. Försök att inte röra vanliga ytor med händerna, till exempel handtaget på toalettdörren.

Att desinficera händerna kan också vara en bra lösning. Guide också barn till ortodox desinfektion. Desinfektionsmedlet gnuggas in i händerna och får torka. Det är också lämpligt att desinficera ytor som kan ha pluggar.